من یک ریونکلایی هستم :)

گروه = ريونكلا پاترونوس = باست هوند چوبدستي = چوب كاج اروپايي با موي تكشاخ ، يازده و نيم اينچ ، انعطاف پذير