من یک اسلیترینی هستم :)

Charlotte

And my life is summed up in a book called Harry Potter

چوب چوب‌دستی من آلوچه جنگلی:

آلوچه جنگلی، که چوب چوب‌دستی‌ِ بسیار غیر معمولی‌ای است، به مناسب‌ترین چوب برای یک جنگجو مشهور بوده که از نظر من سزاوار این شهرت است. این الزاما بدان معنا نیست که صاحبش اهل جادوی سیاه است (هرچند غیر قابل انکار است که افرادی که دست به چنین جادوهایی می‌زنند قدرت حیرت‌‎آور چوب‌دستی آلوچه جنگلی را دوست دارند): می‌توانید چوب‌دستی‌های آلوچه جنگلی را هم بین کاراگاهان و هم بین ساکنان آزکابان بیابید. یکی از ویژگی‌های کمیاب بوته آلوچه جنگلی با خارهای شرورش آن است که خوش‌طعم‌ترین میوه‌هایش را پس از تحمل یخبندانی سخت به عمل می‌آورد و به نظر می‌رسد چوب‌دستی‌ای که از این چوب ساخته شده برای اینکه با صاحبش کاملا پیوند برقرار کند، لازم است با او خطرها یا دشواری‌هایی را پشت سر بگذارد. پس از این شرایط، چوب‌دستی آلوچه جنگلی تبدیل به خدمتگزار وفادار و وظیفه‌شناسی خواهد شد که هر کسی آرزویش را دارد.

مغز چوب‌دستی من اژدها:

غالباً، ریسه‌ی قلب اژدها قدرتمندترین چوبدستی‌ها را می‌سازد، چوبدستی‌هایی که قادر به اجرای پرزحمت‌ترین افسون‌ها است. چوبدستی‌های اژدها این قابلیت را دارند که سریع‌تر از انواع دیگر یاد می‌گیرند. در صورتی که با پیروزی بر صاحب قبلی آن به دست آیند می‌توانند وفاداری خود را تغییر دهند، اما همیشه به شدت به صاحب فعلی خود وفادار هستند.

تجربه نشان داده چوبدستی اژدها راحت‌تر از بقیه به جادوی سیاه متمایل می‌شود، هر چند این کج‌روی به خودی خود توسط چوبدستی انجام نمی‌شود. همچنین از بین سه مغز بیشتر از بقیه نسبت به حوادث تأثیرپذیر است، و کمی دمدمی مزاج است.