من یک ریونکلایی هستم :)

چوب چوب‌دستی من بلوط انگلیسی:

یک چوب‌دستی برای روزهای خوب و بد و رفیق وفاداری که یک جادوگر لیاقت آن را دارد. چوب‌دستی‌های بلوط انگلیسی به دنبال قدرت، شجاعت و وفاداری می‌گردند. چیزی که کمتر شناخته شده این است که دارندگان چوب‌دستی بلوط انگلیسی بینشی قدرتمند دارند و همچنین معمولا به جادوی دنیای طبیعی با موجودات و گیاهانش نزدیکند که هم از نظر جادویی و هم از نظر تفریحی برای جادوگران ضروری هستند. درخت بلوط از انقلاب زمستانی تا انقلاب تابستانی پادشاه جنگل است و تنها در طی همین دوره باید چوبش جمع‌آوری شود (زمانی که روزها دوباره شروع به کوتاه شدن می‌کنند، درخت خاس پادشاه می‌شود و در نتیجه چوب درخت خاس باید تنها در زمانی که روزها در حال کوتاه شدن هستند جمع‌آوری شود. باور بر این است که این تقسیم‌بندی سرچشمه خرافات قدیمی مانند این است که «اگر چوب‌دستی مرد بلوط و چوب‌دستی زن خاس باشد، ازدواجشان احمقانه است». خرافه‌ای که من آن را بی‌پایه و اساس یافته‌ام). گفته می‌شود که چوب‌دستی مرلین از جنس بلوط انگلیسی بوده است (از آنجا که قبر او هرگز پیدا نشده، نمی‌توان این موضوع را ثابت کرد).

مغز چوب‌دستی من تک‌شاخ:

موی تک‌شاخ معمولاً پایدارترین جادوها را تولید می‌کند، و کمتر از همه تحت‌الشعاع نوسانات و انسدادها قرار می‌گیرد. چوبدستی‌هایی که مغز تک‌شاخ دارند به طور کلی سخت‌تر از بقیه به جادوی سیاه روی می‌آورند. این چوبدستی‌ها وفادارتر از همه هستند، و معمولاً به اولین صاحب خود به شدت وفادار می‌مانند، چه جادوگر یا ساحره‌ی ورزیده‌ای باشد و چه نباشد.

نقاط ضعف جزئی موی تک‌شاخ آن است که آن‌ها قدرتمند‌ترین چوبدستی‌ها را نمی‌سازند (هر چند ممکن است جنس چوبدستی آن را جبران کند) و این که اگر شدیداً به صوت اشتباه استفاده شوند دچار سرخوردگی می‌شوند، به این معنی که ممکن است مو «بمیرد» و لازم باشد که آن را جایگزین کرد.