من یک هافلپافی هستم :)

چوب چوب‌دستی من آلوچه جنگلی:

آلوچه جنگلی، که چوب چوب‌دستی‌ِ بسیار غیر معمولی‌ای است، به مناسب‌ترین چوب برای یک جنگجو مشهور بوده که از نظر من سزاوار این شهرت است. این الزاما بدان معنا نیست که صاحبش اهل جادوی سیاه است (هرچند غیر قابل انکار است که افرادی که دست به چنین جادوهایی می‌زنند قدرت حیرت‌‎آور چوب‌دستی آلوچه جنگلی را دوست دارند): می‌توانید چوب‌دستی‌های آلوچه جنگلی را هم بین کاراگاهان و هم بین ساکنان آزکابان بیابید. یکی از ویژگی‌های کمیاب بوته آلوچه جنگلی با خارهای شرورش آن است که خوش‌طعم‌ترین میوه‌هایش را پس از تحمل یخبندانی سخت به عمل می‌آورد و به نظر می‌رسد چوب‌دستی‌ای که از این چوب ساخته شده برای اینکه با صاحبش کاملا پیوند برقرار کند، لازم است با او خطرها یا دشواری‌هایی را پشت سر بگذارد. پس از این شرایط، چوب‌دستی آلوچه جنگلی تبدیل به خدمتگزار وفادار و وظیفه‌شناسی خواهد شد که هر کسی آرزویش را دارد.

مغز چوب‌دستی من ققنوس:

این کمیاب‌ترین نوع مغز است. پرهای ققنوس توانایی اجرای وسیع‌ترین محدوده‌ی جادو را دارند، با این حال ممکن است بیشتر از تک‌شاخ یا اژدها طول بکشد تا این را بروز دهند. این چوبدستی‌ها بیشترین ابتکار عمل را از خود نشان می‌دهند، گاهی اوقات به خودی خود عمل می‌کنند، خصوصیتی که بسیاری از جادوگران و ساحره‌ها آن را دوست ندارند.

چوبدستی‌های پر ققنوس همیشه در زمینه‌ی انتخاب صاحبان خود سخت‌گیرتر از همه هستند، چرا که موجودی که پر از آن گرفته شده یکی از مستقل‌ترین و غیروابسته‌ترین موجودات دنیاست. مطیع کردن و شخصی‌سازی این چوبدستی‌ها سخت‌تر از همه است، و معمولاً وفاداری آنان را به سختی می‌توان برد.