گیلدروی لاکهارت

کودکی گیلدروی لاکهارت که از مادری ساحره و پدری ماگل زاده شد و دو خواهر بزرگ‌تر داشت، تنها فرزند از سه فرزند پدر و مادرش بود که از خودش قدرت جادویی بروز داد. پسرکی باهوش و خوش‌قیافه که مادرش بی‌پرده او را بیشتر از خواهرانش دوست داشت و وقتی دریافت که جادوگر هم هست، … ادامه خواندن گیلدروی لاکهارت