دراکو مالفوی

دراکو مالفوی به عنوان تک فرزند در عمارت مالفوی، عمارتی مجلل در ویلتشایر که قرن‌ها در تملک خانواده‌ی او بوده، بزرگ شد. از زمانی که توانست حرف بزند به او فهماندند که از سه جهت خاص است: اول به عنوان یک جادوگر، دوم به عنوان یک اصیل زاده و سوم به عنوان عضوی از … ادامه خواندن دراکو مالفوی