پروفسور مک گوناگل

کودکی مینروا مک‌گونگال فرزند اول و تنها دختر کشیش اسکاتلندی پرسبیتری و ساحره‌‌‌ای فارغ‌التحصیل هاگوارتز … ادامه خواندن پروفسور مک گوناگل