خاندان مالفوی

نام مالفوی ریشه در زبان فرانسوی باستان دارد و به معنی ‘سوء نیت’ است. آرماند مالفوی جادوگر مانند بسیاری دیگر از اجداد خانواده‌های اشرافی انگلستان، همراه با ویلیام فاتح2ویلیام اول انگلستان که با عنوان ویلیام فاتح (به انگلیسی: William the Conqueror)، گیوم شناخته می‌شود، اولین پادشاه سلسله نورمن‌ها در تاریخ انگلستان است. وی از … ادامه خواندن خاندان مالفوی