من یک گریفیندوری هستم :)

سید مهدی سید محمدی ۲۶ ساله از شهرستان تالش در استان گیلان از ده سالگی طرفدار پروپاقرص هری پاتر شدم