درباره ما

مرکز دنیای جادوگری به زبان ساده نسخه‌ی فارسی وب‌سایت Wizarding World می‌باشد. البته این نسخه قرار نیست ترجمه‌ی خط به خط ویزاردینگ ورلد باشد و ویژگی‌های منحصر به فرد خودش را دارد. مطالب ترجمه نشده از دنیای جادوگری هری پاتر را برایتان ترجمه می‌کنیم، به سرگرمی‌های مختلفی می‌پردازیم که با محوریت این دنیا خلق شده‌اند و در یک کلام ته و توی دنیای جادوگری را برایتان در می‌آوریم. در دنیای جادوگری به اخبار مجموعه‌ی هری پاتر، مجموعه‌ی جانوران شگفت‌انگیر و سایر آثار رولینگ هم خواهیم پرداخت.

مرکز دنیای جادوگری

تاریخ افتتاح: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
تیم نویسندگان: جمعی از جادوگران مقیم ایران
ارائه‌ای از وب‌سایت دمنتور