اخبار

اگر  در زمینه‌ی ترجمه و نگارش خبر، مقاله و کوییز علاقه‌مند به همکاری با ما هستید، خوشحال می‌شویم که با ما همراه شوید.

اگر به زبان انگلیسی آشنایی لازم و کافی دارید، این مطلب را از سایت رسمی Wizarding World ترجمه کنید و به ایمیل info@wizardingcenter.com بفرستید. لطفا در Subject ایمیل عبارت «نمونه ترجمه برای همکاری» را درج کنید و در متن ایمیل هم نام و نام‌خانوادگی و سن‌تان را ذکر کنید.

توجه کنید نیازی به ترجمه‌ی کامل مطلب مذکور نیست و تنها لازم است بخش‌های Curse-Breaker، Healer و Shop owner را ترجمه کنید. ادامه‌ی فرآیند همکاری با شما از طریق ایمیلی پیگیری می‌شود که با آن نمونه‌ی ترجمه را برایمان می‌فرستید.