من یک اسلیترینی هستم :)

.Don't Believe Everything You Hear.Real eyes,Realize,Real Lies

چوب چوب‌دستی من سرخ‌چوب:

عرضه چوب سرخ‌چوب که مناسب چوب‌دستی باشد، با اینکه تقاضایش ثابت مانده، پایین است؛ زیرا مشهور است که این چوب‌دستی برای صاحبش خوشبختی می‌آورد. همانطور که در دانش چوب‌دستی‌سازی معمول است، عامه مردم حقیقت را برعکس می‌بینند: چوب‌دستی‌های سرخ‌‌چوب به خودی خود خوش‌شانسی‌آور نیستند، اما به شدت جذب ساحران و ساحره‌هایی می‌شوند که توانایی قابل تحسینی در روی پای خود ایستادن، گرفتن تصمیم درست و تبدیل کردن تهدیدها به فرصت دارند. ترکیب چنین جادوگری با چوب‌دستی سرخ‌چوب همیشه جذاب است و معمولا زمانی که چنین جفتی را به خارج از مغازه راهنمایی می‌کنم، انتظار دارم که خبر شاهکار هیجان‌انگیزی از آن‌ها بشنوم.

مغز چوب‌دستی من اژدها:

غالباً، ریسه‌ی قلب اژدها قدرتمندترین چوبدستی‌ها را می‌سازد، چوبدستی‌هایی که قادر به اجرای پرزحمت‌ترین افسون‌ها است. چوبدستی‌های اژدها این قابلیت را دارند که سریع‌تر از انواع دیگر یاد می‌گیرند. در صورتی که با پیروزی بر صاحب قبلی آن به دست آیند می‌توانند وفاداری خود را تغییر دهند، اما همیشه به شدت به صاحب فعلی خود وفادار هستند.

تجربه نشان داده چوبدستی اژدها راحت‌تر از بقیه به جادوی سیاه متمایل می‌شود، هر چند این کج‌روی به خودی خود توسط چوبدستی انجام نمی‌شود. همچنین از بین سه مغز بیشتر از بقیه نسبت به حوادث تأثیرپذیر است، و کمی دمدمی مزاج است.