من یک ریونکلایی هستم :)

جسدی جادو شده درحال زندگی

چوب چوب‌دستی من گردو:

ساحره‌ها و جادوگران بسیار باهوش، در اولین تلاش خود برای خرید چوبدستی، می‌باسیت چوبدستی چوب گردو را امتحان کنند، زیرا که از هر ده مورد، نه نفر به جفت ایده‌آل خود می‌رسند. چوبدستی‌های گردو اغلب در دست نوآوران و مخترعین جادوگر یافت می‌شود. چوبدستی گردو، چوبی بسیار زیبا با توانایی غیرمعمول در سازگاری و تطابق پذیری است. هر چند باید این نکته را متذکر شد در حالی که تسلط بر بعضی از انواع چوبدستی به سختی صورت می‌پذیرد و ممکن است در اجرای بعضی از وردهایی که خلاف طبیعت چوبدستی است، مقاومت مشاهده گردد، چوبدستی‌های چوب گردو به محض اینکه مطیع صاحب خود شوند، هر دستوری که او بخواهد را اجرا می‌کنند و به فرد درخششی کامل در اجرای جادو عطا خواهند کرد. این خصوصیت باعث می‌شود تا در صورتی که چوبدستی متعلق به جادوگر یا ساحره‌ای بی وجدان باشد، آن را تبدیل به سلاحی مرگبار کند. در این حالت جادوگر و چوبدستی از یکدیگر و به نحوی ناسالم تغذیه می‌کنند.

مغز چوب‌دستی من اژدها:

غالباً، ریسه‌ی قلب اژدها قدرتمندترین چوبدستی‌ها را می‌سازد، چوبدستی‌هایی که قادر به اجرای پرزحمت‌ترین افسون‌ها است. چوبدستی‌های اژدها این قابلیت را دارند که سریع‌تر از انواع دیگر یاد می‌گیرند. در صورتی که با پیروزی بر صاحب قبلی آن به دست آیند می‌توانند وفاداری خود را تغییر دهند، اما همیشه به شدت به صاحب فعلی خود وفادار هستند.

تجربه نشان داده چوبدستی اژدها راحت‌تر از بقیه به جادوی سیاه متمایل می‌شود، هر چند این کج‌روی به خودی خود توسط چوبدستی انجام نمی‌شود. همچنین از بین سه مغز بیشتر از بقیه نسبت به حوادث تأثیرپذیر است، و کمی دمدمی مزاج است.