من یک اسلیترینی هستم :)

چوب چوب‌دستی من صنوبر:

«اگه دنبال شرافت می‌گردی، اول برو سراغ صنوبر» یک قاعده کلی از طرف پدربزرگم، جربالد اولیوندر، است و تجربه من از چوب‌دستی‌های صنوبر و صاحبانشان نیز دقیقا با نظر او تطابق دارد. در اینجا با چوب‌دستی‌ای رو به رو هستیم که می‌توان بر روی ثبات، استحکام و قدرت یکنواختش حساب کرد و همیشه از کار کردن با جادوگری خوشحال می‌شود که دیدگاه‌های اخلاقی روشنی دارد. لطیفه‌ای قدیمی بین تعدادی از چوب‌دستی‌سازها رواج دارد که هیچ چوب‌دستی صنوبری تا به حال یک سیاست‌مدار را انتخاب نکرده، اما این در واقع بی‌سوادیشان را نشان می‌دهند: دو تن از وزرای ماهر سحر و جادو، الدریچ دیگوری و اوانجلین اورپینگتون، از صاحبان چوب‌دستی‌های صنوبر اولیوندرساز بوده‌اند.

مغز چوب‌دستی من اژدها:

غالباً، ریسه‌ی قلب اژدها قدرتمندترین چوبدستی‌ها را می‌سازد، چوبدستی‌هایی که قادر به اجرای پرزحمت‌ترین افسون‌ها است. چوبدستی‌های اژدها این قابلیت را دارند که سریع‌تر از انواع دیگر یاد می‌گیرند. در صورتی که با پیروزی بر صاحب قبلی آن به دست آیند می‌توانند وفاداری خود را تغییر دهند، اما همیشه به شدت به صاحب فعلی خود وفادار هستند.

تجربه نشان داده چوبدستی اژدها راحت‌تر از بقیه به جادوی سیاه متمایل می‌شود، هر چند این کج‌روی به خودی خود توسط چوبدستی انجام نمی‌شود. همچنین از بین سه مغز بیشتر از بقیه نسبت به حوادث تأثیرپذیر است، و کمی دمدمی مزاج است.