من یک ریونکلایی هستم :)

چوب چوب‌دستی من کاج نوئل:

چوبدستی‌سازان غیر متخصص، چوب کاج نوئل را دشوار فرض می‌کنند، که البته با این حرف حماقت خود را نشان می‌دهند. این کاملا صحت دارد که کار کردن با چوب کاج نوئل نیاز به مهارتی ویژه دارد که بدون آن چوبدستی‌های تولید شده بد‌-‌همسان با ماهیتی محتاط و عصبی خواهند بود که اگر به دست فردی بی‌تجربه بیافتند، می‌توانند خطرناک باشند. چوبدستی کاج نوئل نیاز به دستی ماهر دارد زیرا که به نظر می‌رسد این چوبدستی در اغلب موارد به تشخیص خود برداشتی انحصاری از اجرای جادو هنگام فراخوانی وردها و طلسم‌ها دارد. با این حال، هنگامی که چوبدستی کاج نوئل با جفت خود آشنا می‌شود (که بنا بر تجربه‌ی من، اکثرا جادوگری جسور و شوخ طبع خواهد بود)، به شدت یاری‌رسان، فوق‌العاده وفادار به صاحب خود و با توانایی بالا در اجرای جادوهای پر زرق و برق و نمایشی خواهد بود.

مغز چوب‌دستی من اژدها:

غالباً، ریسه‌ی قلب اژدها قدرتمندترین چوبدستی‌ها را می‌سازد، چوبدستی‌هایی که قادر به اجرای پرزحمت‌ترین افسون‌ها است. چوبدستی‌های اژدها این قابلیت را دارند که سریع‌تر از انواع دیگر یاد می‌گیرند. در صورتی که با پیروزی بر صاحب قبلی آن به دست آیند می‌توانند وفاداری خود را تغییر دهند، اما همیشه به شدت به صاحب فعلی خود وفادار هستند.

تجربه نشان داده چوبدستی اژدها راحت‌تر از بقیه به جادوی سیاه متمایل می‌شود، هر چند این کج‌روی به خودی خود توسط چوبدستی انجام نمی‌شود. همچنین از بین سه مغز بیشتر از بقیه نسبت به حوادث تأثیرپذیر است، و کمی دمدمی مزاج است.