من یک اسلیترینی هستم :)

Lianda snape

نجات دنیا را بگذارید بماند برای قهرمانان... آخر اشرار چیزی نمی‌خواهند جز حکمرانی بر جهان

چوب چوب‌دستی من بلوط انگلیسی:

یک چوب‌دستی برای روزهای خوب و بد و رفیق وفاداری که یک جادوگر لیاقت آن را دارد. چوب‌دستی‌های بلوط انگلیسی به دنبال قدرت، شجاعت و وفاداری می‌گردند. چیزی که کمتر شناخته شده این است که دارندگان چوب‌دستی بلوط انگلیسی بینشی قدرتمند دارند و همچنین معمولا به جادوی دنیای طبیعی با موجودات و گیاهانش نزدیکند که هم از نظر جادویی و هم از نظر تفریحی برای جادوگران ضروری هستند. درخت بلوط از انقلاب زمستانی تا انقلاب تابستانی پادشاه جنگل است و تنها در طی همین دوره باید چوبش جمع‌آوری شود (زمانی که روزها دوباره شروع به کوتاه شدن می‌کنند، درخت خاس پادشاه می‌شود و در نتیجه چوب درخت خاس باید تنها در زمانی که روزها در حال کوتاه شدن هستند جمع‌آوری شود. باور بر این است که این تقسیم‌بندی سرچشمه خرافات قدیمی مانند این است که «اگر چوب‌دستی مرد بلوط و چوب‌دستی زن خاس باشد، ازدواجشان احمقانه است». خرافه‌ای که من آن را بی‌پایه و اساس یافته‌ام). گفته می‌شود که چوب‌دستی مرلین از جنس بلوط انگلیسی بوده است (از آنجا که قبر او هرگز پیدا نشده، نمی‌توان این موضوع را ثابت کرد).

مغز چوب‌دستی من اژدها:

غالباً، ریسه‌ی قلب اژدها قدرتمندترین چوبدستی‌ها را می‌سازد، چوبدستی‌هایی که قادر به اجرای پرزحمت‌ترین افسون‌ها است. چوبدستی‌های اژدها این قابلیت را دارند که سریع‌تر از انواع دیگر یاد می‌گیرند. در صورتی که با پیروزی بر صاحب قبلی آن به دست آیند می‌توانند وفاداری خود را تغییر دهند، اما همیشه به شدت به صاحب فعلی خود وفادار هستند.

تجربه نشان داده چوبدستی اژدها راحت‌تر از بقیه به جادوی سیاه متمایل می‌شود، هر چند این کج‌روی به خودی خود توسط چوبدستی انجام نمی‌شود. همچنین از بین سه مغز بیشتر از بقیه نسبت به حوادث تأثیرپذیر است، و کمی دمدمی مزاج است.