من یک ریونکلایی هستم :)

چوب چوب‌دستی من تاک:

جادوگران باستان بر این تصور بودند که تاک و هرچیزی که ساقه‌های چوبی مانند درخت را داشته باشد، قابلیت ساخت چوبدستی با ماهیتی خاص و ویژه را دارد و من هم خوشحالم که سنت باستانی آنها را ادامه دهم. چوبدستی‌های تاک از انواع غیر معمول به حساب می‌آیند و علاقه دارم به این نکته اشاره کنم که صاحبان آن هم در اغلب موارد ساحره‌ها و جادوگرانی هستند که به دنبال هدفی بزرگ هستند. کسانی که دیدی فراتر از افراد عادی دارند و معمولا باعث بهت و حیرت کسانی می‌شوند که گمان می‌کردند آنها را خوب شناخته‌اند. به نظر می‌رسد که چوبدستی‌های تاک به شدت جذب افرادی می‌شوند که شخصیتی با عمقی ناشناخته دارند و خود من هم آنها را در هنگام تلاش برای یافتن جفت مناسب، حساس‌تر از بقیه دریافه‌ام. منابع قابل اعتماد ادعا کرده‌اند که این چوبدستی‌ها، به محض تصرف توسط صاحب شایسته‌ی خود، تاثیرات جادویی از خود متساعد می‌کنند و شخصا هم شاهد دو نمونه از این پدیده در فروشگاهم بوده‌ام.

مغز چوب‌دستی من ققنوس:

این کمیاب‌ترین نوع مغز است. پرهای ققنوس توانایی اجرای وسیع‌ترین محدوده‌ی جادو را دارند، با این حال ممکن است بیشتر از تک‌شاخ یا اژدها طول بکشد تا این را بروز دهند. این چوبدستی‌ها بیشترین ابتکار عمل را از خود نشان می‌دهند، گاهی اوقات به خودی خود عمل می‌کنند، خصوصیتی که بسیاری از جادوگران و ساحره‌ها آن را دوست ندارند.

چوبدستی‌های پر ققنوس همیشه در زمینه‌ی انتخاب صاحبان خود سخت‌گیرتر از همه هستند، چرا که موجودی که پر از آن گرفته شده یکی از مستقل‌ترین و غیروابسته‌ترین موجودات دنیاست. مطیع کردن و شخصی‌سازی این چوبدستی‌ها سخت‌تر از همه است، و معمولاً وفاداری آنان را به سختی می‌توان برد.