من یک اسلیترینی هستم :)

Marina Alyssa Black

Hello I am Marianna Alyssa Black, a member of the great Black family nice to meet you

چوب چوب‌دستی من گیلاس:

این چوب بسیار کمیاب چوب‌دستی‌ای با قدرت عجیب تولید می‌کند که دانش‌آموزان مدرسه مهوتوکورو ژاپن بسیار برای آن ارزش قائل هستند؛ جایی که صاحبان چوب‌دستی گیلاس اعتبار خاصی دارند. خریداران غربی چوب‌دستی باید تصوراتشان در مورد اینکه شکوفه‌های صورتی درخت گیلاس باعث می‌شود چوب‌دستی ساخته شده از آن سخیف و زینتی باشد را از ذهنشان پاک کنند، زیرا چوب گیلاس معمولا چوب‌دستی‌ای می‌سازد که فارغ از هسته‌ی آن، قدرت مرگباری دارد، اما اگر با ریسه قلب اژدها همراه شود، با جادوگری که خودکنترلی و قدرت ذهنی استثنایی نداشته باشد، هرگز جفت نمی‌شود.

مغز چوب‌دستی من اژدها:

غالباً، ریسه‌ی قلب اژدها قدرتمندترین چوبدستی‌ها را می‌سازد، چوبدستی‌هایی که قادر به اجرای پرزحمت‌ترین افسون‌ها است. چوبدستی‌های اژدها این قابلیت را دارند که سریع‌تر از انواع دیگر یاد می‌گیرند. در صورتی که با پیروزی بر صاحب قبلی آن به دست آیند می‌توانند وفاداری خود را تغییر دهند، اما همیشه به شدت به صاحب فعلی خود وفادار هستند.

تجربه نشان داده چوبدستی اژدها راحت‌تر از بقیه به جادوی سیاه متمایل می‌شود، هر چند این کج‌روی به خودی خود توسط چوبدستی انجام نمی‌شود. همچنین از بین سه مغز بیشتر از بقیه نسبت به حوادث تأثیرپذیر است، و کمی دمدمی مزاج است.