من یک ریونکلایی هستم :)

چوب چوب‌دستی من زبان گنجشک:

چوب‌دستی درخت زبان گنجشک به صاحب حقیقی‌اش وفادار می‌ماند و نباید آن را از دارنده‌ اصلی‌اش به کس دیگری منتقل کرد یا هدیه داد، زیرا قدرت و توانایی‌هایش را از دست می‌دهد. اگر هسته چوب‌دستی از موی تک‌شاخ باشد، این گرایش شدید می‌شود. خرافات قدیمی در مورد چوب‌دستی‌ها به ندرت از نزدیک و دقیق بررسی شده‌اند، اما من دریافته‌ام که جمله منظوم قدیمی که در مورد چوب‌دستی‌های سمان کوهی، شاه بلوط، زبان گنجشک و فندق وجود دارد (سمان سخن‌چینه، بلوط وِروِرو عه، گنجشک لجوجه، فندق غرغرو عه) رگه‌هایی از حقیقت دارد. آن دسته از ساحران و ساحره‌هایی که به خوبی با چو‌ب‌دستی زبان گنجشک هماهنگ می‌شوند، بر اساس تجربه من، افرادی نیستند که به آسانی نظرشان در مورد باورها و اهدافشان تغییر کند. با این حال ساحر و ساحره‌های گستاخ و یا خود رأیی که معمولا پافشاری می‌کنند چوب‌دستی‌هایی با چوب این درخت آبرومند را امتحان کنند، از نتیجه کار ناامید می‌شوند. صاحب ایده‌آل این چوب ممکن است یک دنده باشد، و مطمئنا شجاع خواهد بود، اما هرگز بی‌نزاکت و متکبر نیست.

مغز چوب‌دستی من اژدها:

غالباً، ریسه‌ی قلب اژدها قدرتمندترین چوبدستی‌ها را می‌سازد، چوبدستی‌هایی که قادر به اجرای پرزحمت‌ترین افسون‌ها است. چوبدستی‌های اژدها این قابلیت را دارند که سریع‌تر از انواع دیگر یاد می‌گیرند. در صورتی که با پیروزی بر صاحب قبلی آن به دست آیند می‌توانند وفاداری خود را تغییر دهند، اما همیشه به شدت به صاحب فعلی خود وفادار هستند.

تجربه نشان داده چوبدستی اژدها راحت‌تر از بقیه به جادوی سیاه متمایل می‌شود، هر چند این کج‌روی به خودی خود توسط چوبدستی انجام نمی‌شود. همچنین از بین سه مغز بیشتر از بقیه نسبت به حوادث تأثیرپذیر است، و کمی دمدمی مزاج است.