من یک اسلیترینی هستم :)

چوب چوب‌دستی من ممرز:

چوب‌دستی من از ممرز ساخته شده و در کمال تواضع و فروتنی باید بگویم که ممرز ساحر یا ساحره‌‌ی با استعدادی را انتخاب می‌کند که عطش شدید و منحصر به فردی برای دانستن دارد، که برخی آن را وسواس فکری می‌نامند (گرچه من کلمه «بصیرت» را ترجیح می‌دهم) و همیشه به دنبال فهمیدن هستند. ممرز تقریبا سریع‌تر از تمامی چوب‌دستی‌ها خود را با سبک جادوی صاحبش وفق می‌دهد و آنقدر سریع و زیاد به شخص وابسته می‌شود که باقی افراد به سختی می‌توانند از آن حتی برای ساده‌ترین طلسم‌ها استفاده کنند. به همین ترتیب چوب‌دستی‌های ممرز قوانین شخصیتی دارنده‌هایشان را، هر چه که باشد، دریافت می‌کنند و از انجام هر کاری، چه خوب و چه بد، که با اصول دارنده‌‌شان تطابق نداشته باشد، سر باز می‌زنند. یک چوب‌دستی خوش تنظیم و با شعور.

مغز چوب‌دستی من اژدها:

غالباً، ریسه‌ی قلب اژدها قدرتمندترین چوبدستی‌ها را می‌سازد، چوبدستی‌هایی که قادر به اجرای پرزحمت‌ترین افسون‌ها است. چوبدستی‌های اژدها این قابلیت را دارند که سریع‌تر از انواع دیگر یاد می‌گیرند. در صورتی که با پیروزی بر صاحب قبلی آن به دست آیند می‌توانند وفاداری خود را تغییر دهند، اما همیشه به شدت به صاحب فعلی خود وفادار هستند.

تجربه نشان داده چوبدستی اژدها راحت‌تر از بقیه به جادوی سیاه متمایل می‌شود، هر چند این کج‌روی به خودی خود توسط چوبدستی انجام نمی‌شود. همچنین از بین سه مغز بیشتر از بقیه نسبت به حوادث تأثیرپذیر است، و کمی دمدمی مزاج است.