من یک گریفیندوری هستم :)

ava1391ava1391@gmail.com

جادوگری‌گمشده‌در‌میان‌ماگل‌ها

چوب چوب‌دستی من گردو:

ساحره‌ها و جادوگران بسیار باهوش، در اولین تلاش خود برای خرید چوبدستی، می‌باسیت چوبدستی چوب گردو را امتحان کنند، زیرا که از هر ده مورد، نه نفر به جفت ایده‌آل خود می‌رسند. چوبدستی‌های گردو اغلب در دست نوآوران و مخترعین جادوگر یافت می‌شود. چوبدستی گردو، چوبی بسیار زیبا با توانایی غیرمعمول در سازگاری و تطابق پذیری است. هر چند باید این نکته را متذکر شد در حالی که تسلط بر بعضی از انواع چوبدستی به سختی صورت می‌پذیرد و ممکن است در اجرای بعضی از وردهایی که خلاف طبیعت چوبدستی است، مقاومت مشاهده گردد، چوبدستی‌های چوب گردو به محض اینکه مطیع صاحب خود شوند، هر دستوری که او بخواهد را اجرا می‌کنند و به فرد درخششی کامل در اجرای جادو عطا خواهند کرد. این خصوصیت باعث می‌شود تا در صورتی که چوبدستی متعلق به جادوگر یا ساحره‌ای بی وجدان باشد، آن را تبدیل به سلاحی مرگبار کند. در این حالت جادوگر و چوبدستی از یکدیگر و به نحوی ناسالم تغذیه می‌کنند.

مغز چوب‌دستی من ققنوس:

این کمیاب‌ترین نوع مغز است. پرهای ققنوس توانایی اجرای وسیع‌ترین محدوده‌ی جادو را دارند، با این حال ممکن است بیشتر از تک‌شاخ یا اژدها طول بکشد تا این را بروز دهند. این چوبدستی‌ها بیشترین ابتکار عمل را از خود نشان می‌دهند، گاهی اوقات به خودی خود عمل می‌کنند، خصوصیتی که بسیاری از جادوگران و ساحره‌ها آن را دوست ندارند.

چوبدستی‌های پر ققنوس همیشه در زمینه‌ی انتخاب صاحبان خود سخت‌گیرتر از همه هستند، چرا که موجودی که پر از آن گرفته شده یکی از مستقل‌ترین و غیروابسته‌ترین موجودات دنیاست. مطیع کردن و شخصی‌سازی این چوبدستی‌ها سخت‌تر از همه است، و معمولاً وفاداری آنان را به سختی می‌توان برد.