من یک ریونکلایی هستم :)

چوب چوب‌دستی من نارون:

باور بی پایه و اساسی که می‌گوید تنها اصیل زاده‌ها می‌توانند به کمک چوب‌دستی نارون جادو کنند، بی‌شک توسط برخی از صاحبان چوب‌دستی نارون ساخته شده که به دنبال اثبات اعتبار خونشان بوده‌اند، زیرا من جفت شدن‌های بی نظیری بین چوب‌دستی‌های نارون و مشنگ‌زاده‌ها دیده‌ام. حقیقت این است که چوب‌دستی نارون صاحبی را ترجیح می‌دهد که شخصیت، مهارت جادویی و اندکی وقار ذاتی داشته باشد. نارون در میان تمام چوب‌‌های چوب‌دستی، بر اساس تجربه من، کمترین حادثه را به وجود می‌آورد، کمترین خطاهای احمقانه را دارد و زیباترین جادوها و افسون‌ها را ایجاد می‌کند. این چوب‌دستی‌ها پیچیده بوده و در سطح بالایی قرار دارند و زمانی که در دستان اهلش قرار بگیرند، توانایی جادوهای پیشرفته سطح بالا را دارند (که باز هم این موضوع باعث شده این چوب‌دستی بین کسانی که از فلسفه اصیل‌زادگی حمایت می‌کنند، خواهان زیادی داشته باشد).

مغز چوب‌دستی من اژدها:

غالباً، ریسه‌ی قلب اژدها قدرتمندترین چوبدستی‌ها را می‌سازد، چوبدستی‌هایی که قادر به اجرای پرزحمت‌ترین افسون‌ها است. چوبدستی‌های اژدها این قابلیت را دارند که سریع‌تر از انواع دیگر یاد می‌گیرند. در صورتی که با پیروزی بر صاحب قبلی آن به دست آیند می‌توانند وفاداری خود را تغییر دهند، اما همیشه به شدت به صاحب فعلی خود وفادار هستند.

تجربه نشان داده چوبدستی اژدها راحت‌تر از بقیه به جادوی سیاه متمایل می‌شود، هر چند این کج‌روی به خودی خود توسط چوبدستی انجام نمی‌شود. همچنین از بین سه مغز بیشتر از بقیه نسبت به حوادث تأثیرپذیر است، و کمی دمدمی مزاج است.