من یک ریونکلایی هستم :)

چوب چوب‌دستی من سپیدار:

چوب مناسب چوب‌دستی سازی درخت سپیدار سفید و خوش طرح است و همه‌ی چوب‌دستی‌سازها به خاطر شباهتش به عاج فیل و عملکرد جادویی معمولا خارق‌العاده‌اش، ارزش زیادی برای آن قائل می‌شوند. صاحب شایسته چوب‌دستی سپیدار معمولا یک دوئل‌کننده ماهر است یا مقدر شده که اینطور باشد، زیرا چوب‌دستی سپیدار یکی از آن چوب‌دستی‌هایی است که مخصوصا مناسب جادوهای نظامی و جنگی است. مشهور است که یک باشگاه دوئل بد نام و مرموز قرن هجدمی که نام خود را نیزه‌های نقره‌ای گذاشته بوده، تنها کسانی را می‌پذیرفته که چوب‌دستی سپیدار داشته‌ باشند. بر اساس تجربه من صاحبان چوب‌دستی‌های سپیدار معمولا افرادی با ذهن نیرومند و مصمم هستند و بیش از بقیه جذب ماموریت‌ها و دستورات جدید می‌شوند: این چوب‌دستی برای انقلابیون است.

مغز چوب‌دستی من اژدها:

غالباً، ریسه‌ی قلب اژدها قدرتمندترین چوبدستی‌ها را می‌سازد، چوبدستی‌هایی که قادر به اجرای پرزحمت‌ترین افسون‌ها است. چوبدستی‌های اژدها این قابلیت را دارند که سریع‌تر از انواع دیگر یاد می‌گیرند. در صورتی که با پیروزی بر صاحب قبلی آن به دست آیند می‌توانند وفاداری خود را تغییر دهند، اما همیشه به شدت به صاحب فعلی خود وفادار هستند.

تجربه نشان داده چوبدستی اژدها راحت‌تر از بقیه به جادوی سیاه متمایل می‌شود، هر چند این کج‌روی به خودی خود توسط چوبدستی انجام نمی‌شود. همچنین از بین سه مغز بیشتر از بقیه نسبت به حوادث تأثیرپذیر است، و کمی دمدمی مزاج است.