من یک گریفیندوری هستم :)

چوب چوب‌دستی من سرو:

چوب‌دستی‌های سرو با اصالت خانوادگی در ارتباطند. چوب‌دستی‌ساز بزرگ قرون وسطی، گراینت اولیوندر، نوشته که همیشه باعث افتخارش بوده که یک چوب‌دستی سرو را با یک جادوگر جفت کند، زیرا می‌دانسته دارد ساحر یا ساحره‌ای را ملاقات می‌کند که مرگ قهرمانانه‌ای خواهد داشت. خوشبختانه در این دوره و زمانه که خون و خونریزی کمتر است، به ندرت صاحبان چوب‌دستی سرو برای فدا کردن جانشان فراخوانده می‌شوند، گرچه بی‌شک اگر نیاز باشد، بسیاری از آن‌ها این کار را می‌کنند. چوب‌دستی‌های سرو همراه خود را در میان افراد شجاع، جسور و فداکار می‌یابند: کسانی که از مقابله با سایه‌ها در طبیعت وجود خود و دیگران ترسی ندارند.

مغز چوب‌دستی من اژدها:

غالباً، ریسه‌ی قلب اژدها قدرتمندترین چوبدستی‌ها را می‌سازد، چوبدستی‌هایی که قادر به اجرای پرزحمت‌ترین افسون‌ها است. چوبدستی‌های اژدها این قابلیت را دارند که سریع‌تر از انواع دیگر یاد می‌گیرند. در صورتی که با پیروزی بر صاحب قبلی آن به دست آیند می‌توانند وفاداری خود را تغییر دهند، اما همیشه به شدت به صاحب فعلی خود وفادار هستند.

تجربه نشان داده چوبدستی اژدها راحت‌تر از بقیه به جادوی سیاه متمایل می‌شود، هر چند این کج‌روی به خودی خود توسط چوبدستی انجام نمی‌شود. همچنین از بین سه مغز بیشتر از بقیه نسبت به حوادث تأثیرپذیر است، و کمی دمدمی مزاج است.