من یک گریفیندوری هستم :)

چوب چوب‌دستی من تاک:

جادوگران باستان بر این تصور بودند که تاک و هرچیزی که ساقه‌های چوبی مانند درخت را داشته باشد، قابلیت ساخت چوبدستی با ماهیتی خاص و ویژه را دارد و من هم خوشحالم که سنت باستانی آنها را ادامه دهم. چوبدستی‌های تاک از انواع غیر معمول به حساب می‌آیند و علاقه دارم به این نکته اشاره کنم که صاحبان آن هم در اغلب موارد ساحره‌ها و جادوگرانی هستند که به دنبال هدفی بزرگ هستند. کسانی که دیدی فراتر از افراد عادی دارند و معمولا باعث بهت و حیرت کسانی می‌شوند که گمان می‌کردند آنها را خوب شناخته‌اند. به نظر می‌رسد که چوبدستی‌های تاک به شدت جذب افرادی می‌شوند که شخصیتی با عمقی ناشناخته دارند و خود من هم آنها را در هنگام تلاش برای یافتن جفت مناسب، حساس‌تر از بقیه دریافه‌ام. منابع قابل اعتماد ادعا کرده‌اند که این چوبدستی‌ها، به محض تصرف توسط صاحب شایسته‌ی خود، تاثیرات جادویی از خود متساعد می‌کنند و شخصا هم شاهد دو نمونه از این پدیده در فروشگاهم بوده‌ام.

مغز چوب‌دستی من اژدها:

غالباً، ریسه‌ی قلب اژدها قدرتمندترین چوبدستی‌ها را می‌سازد، چوبدستی‌هایی که قادر به اجرای پرزحمت‌ترین افسون‌ها است. چوبدستی‌های اژدها این قابلیت را دارند که سریع‌تر از انواع دیگر یاد می‌گیرند. در صورتی که با پیروزی بر صاحب قبلی آن به دست آیند می‌توانند وفاداری خود را تغییر دهند، اما همیشه به شدت به صاحب فعلی خود وفادار هستند.

تجربه نشان داده چوبدستی اژدها راحت‌تر از بقیه به جادوی سیاه متمایل می‌شود، هر چند این کج‌روی به خودی خود توسط چوبدستی انجام نمی‌شود. همچنین از بین سه مغز بیشتر از بقیه نسبت به حوادث تأثیرپذیر است، و کمی دمدمی مزاج است.