من یک ریونکلایی هستم :)

naringol

من یک ریونکلاویی هستم

چوب چوب‌دستی من گردوی سیاه:

گردوی سیاه که کمتر از چوب‌دستی گردوی استاندارد رواج دارد، به دنبال صاحبی خوش استعداد و با بصیرتی قدرتمند می‌گردد. گردوی سیاه چوبی بسیار زیباست اما به راحتی نمی‌توان بر آن تسلط پیدا کرد. این چوب یک ویژگی عجیب برجسته دارد و آن این است که به طرز عجیبی با تضادهای درونی جادوگر هماهنگ می‌شود و اگر دارنده‌اش به هر نوعی بخواهد خود را فریب دهد، قدرتش را به طرز چشمگیری از دست می‌دهد. اگر ساحر یا ساحره نتواند یا نخواهد با خود یا دیگران رو راست باشد، چوب‌دستی نمی‌تواند خوب عمل کند و برای اینکه قدرت قبلی‌اش را دوباره به دست آورد باید با صاحبی جدید هماهنگ شود. این چوب‌دستی پس از جفت شدن با افراد بی‌ریا و خودآگاه، تبدیل به یکی از وفادارترین و تاثیرگذارترین چوب‌دستی‌ها، با استعدادی خاص در تمام انواع سحر و جادو می‌شود.

مغز چوب‌دستی من اژدها:

غالباً، ریسه‌ی قلب اژدها قدرتمندترین چوبدستی‌ها را می‌سازد، چوبدستی‌هایی که قادر به اجرای پرزحمت‌ترین افسون‌ها است. چوبدستی‌های اژدها این قابلیت را دارند که سریع‌تر از انواع دیگر یاد می‌گیرند. در صورتی که با پیروزی بر صاحب قبلی آن به دست آیند می‌توانند وفاداری خود را تغییر دهند، اما همیشه به شدت به صاحب فعلی خود وفادار هستند.

تجربه نشان داده چوبدستی اژدها راحت‌تر از بقیه به جادوی سیاه متمایل می‌شود، هر چند این کج‌روی به خودی خود توسط چوبدستی انجام نمی‌شود. همچنین از بین سه مغز بیشتر از بقیه نسبت به حوادث تأثیرپذیر است، و کمی دمدمی مزاج است.