من یک اسلیترینی هستم :)

sana_slytherin

가장 고귀한 귀족:)

چوب چوب‌دستی من بلوط سرخ:

معمولا این گفته احمقانه را می‌شنوید که بلوط سرخ نشانه‌ای تردیدناپذیر از تندخویی دارنده‌اش است. در واقع، فرد مناسب چوب‌دستی بلوط سرخ مجذوب سرعت بالای غیرمعمولی آن می‌شود و همین باعث شده که این چوب‌دستی برای دوئل کردن بی عیب و نقص باشد. من دریافته‌ام که صاحب ایده‌آل این چوب‌دستی فردی حرفه‌ای، باهوش و سازگار، عموما خالق افسون‌های متمایز و برجسته و زن یا مرد خوبی است که هر کسی در نبرد باید در کنار خود داشته باشد. از نظر من چوب‌دستی‌های بلوط سرخ جزو زیباترین چوب‌دستی‌ها هستند.

مغز چوب‌دستی من اژدها:

غالباً، ریسه‌ی قلب اژدها قدرتمندترین چوبدستی‌ها را می‌سازد، چوبدستی‌هایی که قادر به اجرای پرزحمت‌ترین افسون‌ها است. چوبدستی‌های اژدها این قابلیت را دارند که سریع‌تر از انواع دیگر یاد می‌گیرند. در صورتی که با پیروزی بر صاحب قبلی آن به دست آیند می‌توانند وفاداری خود را تغییر دهند، اما همیشه به شدت به صاحب فعلی خود وفادار هستند.

تجربه نشان داده چوبدستی اژدها راحت‌تر از بقیه به جادوی سیاه متمایل می‌شود، هر چند این کج‌روی به خودی خود توسط چوبدستی انجام نمی‌شود. همچنین از بین سه مغز بیشتر از بقیه نسبت به حوادث تأثیرپذیر است، و کمی دمدمی مزاج است.