من یک اسلیترینی هستم :)

پیرو خط گریندلوالد

چوب چوب‌دستی من یاس کبود:

یاس کبود کمیاب‌ترین چوب چوب‌دستی و مشهور به آن است که عمیقا بدشانسی می‌آورد. چوب‌دستی یاس کبود بد قلق‌تر از سایر چوب‌دستی‌هاست. این چوب‌دستی جادوی قدرتمندی دارد، اما بودن در دستان صاحبی که از دوستش قدرت‌مندتر نیست را برای خود عار می‌داند. تنها یک جادوگر توانا می‌تواند برای مدتی چوب‌دستی یاس کبود را داشته باشد. خرافه‌ی قدیمی «چوبدستی یاس کبود، بدبختی و فقر و رکود» پایه‌ی ترس از این چوب‌دستی است اما در واقع این خرافات بی پایه و اساس است و آن چوب‌دستی‌سازهای احمقی که بیشتر از ترس کار کردن با چوب، به خاطر اینکه شک داشتند بتوانند محصولشان را بفروشند از کار کردن با یاس کبود امتناع می‌کردند، به این خرافات دامن می‌زدند. حقیقت این است که تنها یک فرد بسیار غیرمعمولی می‌تواند با چوب‌دستی یاس کبود جفت شود و در مواقع نادری که چنین اتفاقی می‌افتد، من آن را نشانه‌ای قطعی مبنی بر این می‌دانم که ساحر یا ساحره‌ی مذکور سرنوشت ویژه‌ای دارد. نکته‌ دیگری که من طی سال‌های طولانی مطالعه‌ام به آن پی برده‌ام این است که تقریبا تمامی دارندگان چوب‌دستی یاس کبود وابستگی و نزدیکی قدرتمندی با صاحبان چوب‌دستی سمان کوهی دارند.

مغز چوب‌دستی من اژدها:

غالباً، ریسه‌ی قلب اژدها قدرتمندترین چوبدستی‌ها را می‌سازد، چوبدستی‌هایی که قادر به اجرای پرزحمت‌ترین افسون‌ها است. چوبدستی‌های اژدها این قابلیت را دارند که سریع‌تر از انواع دیگر یاد می‌گیرند. در صورتی که با پیروزی بر صاحب قبلی آن به دست آیند می‌توانند وفاداری خود را تغییر دهند، اما همیشه به شدت به صاحب فعلی خود وفادار هستند.

تجربه نشان داده چوبدستی اژدها راحت‌تر از بقیه به جادوی سیاه متمایل می‌شود، هر چند این کج‌روی به خودی خود توسط چوبدستی انجام نمی‌شود. همچنین از بین سه مغز بیشتر از بقیه نسبت به حوادث تأثیرپذیر است، و کمی دمدمی مزاج است.