در اینجا اصلاحات چاپ‌های کتاب هری پاتر و سنگ جادو از مرکز دنیای جادوگری آورده می‌شود. برای خرید این کتاب می‌توانید به فروشگاه دمنتور مراجعه کنید.

اصلاحات نوبت دوم:

 • ص۳ خ۲:                       ست ← است

اصلاحات نوبت سوم:

 • ص۵۲ خ۴ از آخر:            تاره ← تازه
 • ص۷۴ خ۳:                    جغد را از ← جغد را
 • ص۱۴۵ خ۷ از آخر:           پرده‌هایی به‌رنگ ← پرده‌هایی مخملی به‌رنگ
 • ص۱۸۸ خ۷ از آخر:           پر از شک ← پر از اشک
 • ص۲۲۵ خ۱۰:                  کسی فقط ← فقط
 • ص۲۸۰ خ۵:                   چیزهای ← چیزهایی
 • ص۳۵۹ خ۷ از آخر:          زیر سیاه ← زیر سایه

اصلاحات نوبت چهارم:

 • ص۱۹۷ خ۵:           دسته‌جاورهای ← دسته‌جاروهای
 • ص۳۴۷                         نیمبوس دوهزار: دسته‌جاوری ← دسته‌جاروی
 • ص۱۴ خ۶:                      موقع خوردن ناهار ← موقع خوردن شام
 • ص۷۴ خ۱ از آخر:             توی در دستش ← توی دستش

ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای ضروری مشخص شده‌اند *