من یک ریونکلایی هستم :)

چوب چوب‌دستی من گردوی سیاه:

گردوی سیاه که کمتر از چوب‌دستی گردوی استاندارد رواج دارد، به دنبال صاحبی خوش استعداد و با بصیرتی قدرتمند می‌گردد. گردوی سیاه چوبی بسیار زیباست اما به راحتی نمی‌توان بر آن تسلط پیدا کرد. این چوب یک ویژگی عجیب برجسته دارد و آن این است که به طرز عجیبی با تضادهای درونی جادوگر هماهنگ می‌شود و اگر دارنده‌اش به هر نوعی بخواهد خود را فریب دهد، قدرتش را به طرز چشمگیری از دست می‌دهد. اگر ساحر یا ساحره نتواند یا نخواهد با خود یا دیگران رو راست باشد، چوب‌دستی نمی‌تواند خوب عمل کند و برای اینکه قدرت قبلی‌اش را دوباره به دست آورد باید با صاحبی جدید هماهنگ شود. این چوب‌دستی پس از جفت شدن با افراد بی‌ریا و خودآگاه، تبدیل به یکی از وفادارترین و تاثیرگذارترین چوب‌دستی‌ها، با استعدادی خاص در تمام انواع سحر و جادو می‌شود.

مغز چوب‌دستی من ققنوس:

این کمیاب‌ترین نوع مغز است. پرهای ققنوس توانایی اجرای وسیع‌ترین محدوده‌ی جادو را دارند، با این حال ممکن است بیشتر از تک‌شاخ یا اژدها طول بکشد تا این را بروز دهند. این چوبدستی‌ها بیشترین ابتکار عمل را از خود نشان می‌دهند، گاهی اوقات به خودی خود عمل می‌کنند، خصوصیتی که بسیاری از جادوگران و ساحره‌ها آن را دوست ندارند.

چوبدستی‌های پر ققنوس همیشه در زمینه‌ی انتخاب صاحبان خود سخت‌گیرتر از همه هستند، چرا که موجودی که پر از آن گرفته شده یکی از مستقل‌ترین و غیروابسته‌ترین موجودات دنیاست. مطیع کردن و شخصی‌سازی این چوبدستی‌ها سخت‌تر از همه است، و معمولاً وفاداری آنان را به سختی می‌توان برد.