من یک ریونکلایی هستم :)

Duck

من یک جادوگر نیستم - لینک شخصی من

چوب چوب‌دستی من اقاقیا:

یک چوب چوب‌دستی بسیار غیرمعمولی که توانسته‌ام از آن چوب‌دستی‌های ناقلایی بسازم که معمولا از جادو کردن برای کسی غیر از صاحبشان خودداری می‌کنند و بهترین عملکردشان را از همه به جز با استعداد‍‌ترین افراد، دریغ می‌کنند. این حساسیت باعث شده برایشان سخت مشتری پیدا شود و من فقط تعداد کمی از آن‌ها را در انبار برای ساحران و ساحره‌هایی نگه می‌دارم که از ظرافت کافی برخوردارند. اقاقیا برای جادوهایی که معمولا به عنوان جادوهای بی‌مغز و پر هیاهو شناخته می‌شوند، مناسب نیست. چوب‌دستی اقاقیا زمانی که با صاحبش به خوبی هماهنگ شود از پس هر قدرتی بر می‌آید، هرچند که معمولا به خاطر طبیعت عجیب و غریبش دست کم گرفته می‌شود.

مغز چوب‌دستی من اژدها:

غالباً، ریسه‌ی قلب اژدها قدرتمندترین چوبدستی‌ها را می‌سازد، چوبدستی‌هایی که قادر به اجرای پرزحمت‌ترین افسون‌ها است. چوبدستی‌های اژدها این قابلیت را دارند که سریع‌تر از انواع دیگر یاد می‌گیرند. در صورتی که با پیروزی بر صاحب قبلی آن به دست آیند می‌توانند وفاداری خود را تغییر دهند، اما همیشه به شدت به صاحب فعلی خود وفادار هستند.

تجربه نشان داده چوبدستی اژدها راحت‌تر از بقیه به جادوی سیاه متمایل می‌شود، هر چند این کج‌روی به خودی خود توسط چوبدستی انجام نمی‌شود. همچنین از بین سه مغز بیشتر از بقیه نسبت به حوادث تأثیرپذیر است، و کمی دمدمی مزاج است.