من یک ریونکلایی هستم :)

Every thing we lose, comeback to us at the end

چوب چوب‌دستی من سیاه کاج:

سیاه کاج که چوبی قدرتمند، با دوام و خوش‌رنگ است، از دیرباز به عنوان یک چوب چو‌ب‌دستی جذاب و توانمند به آن بها داده می‌شده است. شهرت آن به اینکه به دارنده‌اش شجاعت و اعتماد به نفس می‌دهد باعث شده که میزان تقاضای آن همواره بیشتر از عرضه باشد. با این حال این چوب‌دستی پر طرفدار به سختی صاحب ایده‌آل خود را پیدا می‌کند و کار کردن با آن بیش از آنچه اکثریت مردم تصور می‌کنند، سخت است. من دریافته‌ام که این چوب همیشه چوب‌دستی‌هایی با استعدادهای نهفته و عملکردهای غیرمنتظره می‌سازد که خصوصیات فردی که شایسته داشتن آن است را نیز توصیف می‌کند. معمولا ساحر یا ساحره‌ای که مناسب چوب‌دستی سیاه کاج است تا زمانی که یک جفت‌‌شدگی استثنایی با این چوب‌دستی نداشته باشد، نمی‌تواند متوجه حد و حدود استعدادهای قابل توجه خود شود.

مغز چوب‌دستی من اژدها:

غالباً، ریسه‌ی قلب اژدها قدرتمندترین چوبدستی‌ها را می‌سازد، چوبدستی‌هایی که قادر به اجرای پرزحمت‌ترین افسون‌ها است. چوبدستی‌های اژدها این قابلیت را دارند که سریع‌تر از انواع دیگر یاد می‌گیرند. در صورتی که با پیروزی بر صاحب قبلی آن به دست آیند می‌توانند وفاداری خود را تغییر دهند، اما همیشه به شدت به صاحب فعلی خود وفادار هستند.

تجربه نشان داده چوبدستی اژدها راحت‌تر از بقیه به جادوی سیاه متمایل می‌شود، هر چند این کج‌روی به خودی خود توسط چوبدستی انجام نمی‌شود. همچنین از بین سه مغز بیشتر از بقیه نسبت به حوادث تأثیرپذیر است، و کمی دمدمی مزاج است.