من یک ریونکلایی هستم :)

چوب چوب‌دستی من نراد:

پدربزرگ والامقامم، جربالد اوکتاویوس اولیوندر، همیشه به چوب‌دستی‌های این جنسی «چوب‌دستی جان سالم به در برده» می‌گفت، زیرا او آن را به سه جادوگر فروخته بود که در ادامه توانسته بودند از خطری مرگبار، جان سالم به در ببرند. شکی در آن نیست که این چوب که از ارتجاعی‌ترین درخت به دست می‌آید، چوب‌دستی‌هایی می‌سازد که خواهان قدرتی پایدار و عزمی مصمم در صاحبشان بوده و این چوب‌دستی‌ها در دستان افراد دمدمی مزاج و دودل ابزارهایی ضعیف هستند. چوب‌دستی‌های نراد به خصوص مناسب تغییر شکل است و صاحبان متمرکز، با قدرت ذهن بالا و گه گاه با رفتارهای مرعوب‌کننده را می‌پسندد.

مغز چوب‌دستی من اژدها:

غالباً، ریسه‌ی قلب اژدها قدرتمندترین چوبدستی‌ها را می‌سازد، چوبدستی‌هایی که قادر به اجرای پرزحمت‌ترین افسون‌ها است. چوبدستی‌های اژدها این قابلیت را دارند که سریع‌تر از انواع دیگر یاد می‌گیرند. در صورتی که با پیروزی بر صاحب قبلی آن به دست آیند می‌توانند وفاداری خود را تغییر دهند، اما همیشه به شدت به صاحب فعلی خود وفادار هستند.

تجربه نشان داده چوبدستی اژدها راحت‌تر از بقیه به جادوی سیاه متمایل می‌شود، هر چند این کج‌روی به خودی خود توسط چوبدستی انجام نمی‌شود. همچنین از بین سه مغز بیشتر از بقیه نسبت به حوادث تأثیرپذیر است، و کمی دمدمی مزاج است.